Програмата - GCDF е международна програма за обучение на специалисти по човешки ресурси и мениджъри.

Фокусът - развитие на потенциала на отделния служител и на екипа; развитие на умения за консултиране, коучинг и менторство.