HR CONSULTING

  • Организационен дизайн – структура на организацията, канали за комуникация. Стратегическо и оперативно консултиране в областта на човешките ресурси - одити с препоръки за развитие, оптимизация и планове за действие.
  • Планиране на персонала. Набиране и подбор. Планиране и бюджетиране на човешките ресурси - системи за управление на кариерата, създаване на центрове за оценка и развитие на служителите с потенциал. Набиране, подбор и въвеждане на служителите. Целта ни е да намираме подходящите хора на правилното място в очакваното време за удовлетворяване високите изисквания на нашите клиенти. Подпомагаме и професионалната реализация на кандидатите за работа, съобразно техните стремежи за кариерно развитие.
  • Оценка на представянето – атестации. Управление на индивидуалното изпълнение на служителите - изработване на системи за годишна атестация, обучения на мениджмънта за успешното управление на системата.
  • Обучение и развитие. Изработване на лидерски компетентностни модели. Обучения, необходими за правилното функциониране на компанията.
  • Мотивиране на служителите. Възнаграждения на персонала - изработване на системи и политики за заплащане и придобивки, бонусни системи, класификация на длъжностите.
  • Администриране - безопасни и здравословни условия на труд. Kонсултиране и аутсорсинг.
Осъществяването на програмата по управление на Човешките ресурси като инструмент за повишаване стойността на компанията нормално продължава 12-24 месеца.
Получавате индивидуален подход от консултант на JobTiger, който е на разположение на компанията Ви.Назад