ПЕРСОНАЛ ПОД НАЕМ (STAFF LEASING) - TIGERONSITE


Услугата ви позволява да използвате служители за различни периоди от време, без да ги назначавате в компанията. Предлагаме по-ефективни и гъвкави механизми за администриране и управление на персонала.

Можете да наемете служители при:
 • Рутинни дейности.
 • Спомагателни дейности.
 • Временни проекти.
 • Ограничения в щатните бройки.
 • По-дълъг изпитателен срок.
 • Необходимост от хора в регион, без да се открива представителство или филиал.
Предимства за компанията:
 • Начин за повишаване на ефективността.
 • Дава абсолютна гъвкавост върху броя на служителите.
 • Премахва административни и счетоводни ангажименти.
 • Значително намалява отговорностите и задачите Ви като работодател.
 • Гарантира пълно съответствие с постоянно променящите се закони.
 • Позволява да се концентрирате върху същността на Вашия бизнес.
 • Разходът представлява разход към съответната агенция, а не разход за заплати.

За повече информация, моля свържете се с нас.
Назад