Описание

Тренинги и обученияАктуална информация за тренининги и обучения предлагани от JobTiger.
Global Career Development Facilitator (GCDF)

Международна програма за сертифициране на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF)


GCDF е международна програма за обучение на ръководители на екипи и отдели и специалисти по човешки ресурси


Фокусът развитие на потенциала на отделния служител и на екипа; развитие на умения за консултиране, коучинг и менторство.
Методологията разработена на базата на позитивната рефлексия; изцяло насочена към силата, уменията и знанията на човек; не пренебрегва дефицитите и възможностите за развитие; включва психологически методи и похвати и конкретни инструменти в помощ на процеса на кариерното консултиране.
Придобитите умения приложими успешно в подбор на персонал; разработка на модели за оценка и програми за обучение; даване на обратна връзка; пренасочване и освобождаване на служители и др.
Тренингът завършва с международен сертификат.
Системата създадена през 1997 г. от NBCC International, САЩ; призната в над 40 държави в цял свят.
Вижте повече

PEP - Personal efficiency program

PEP - Personal efficiency program
Тренингът Това е продукт №1 в света за развитие на умения за ефективно организиране на работния процес през последните 27 години в цял свят. Прилага се в 36 страни, като обучени до момента са над 1 000 000 топ мениджъри.
Фокусът Резултатите от прилагането на програмата са спестено време - до 2 часа дневно, повишена мотивация за работа, по-високи и измерими резултати, намалени разходи.
Методът Методът на обучение е комбинация от групова работа и индивидуален коучинг подход.

www.pepworldwide.bg

JobTiger е официален дистрибутор на PEP Worldwide Bulgaria.
Вижте повече

Практическа HR школа

Практическа HR школа

За разлика от стандартизираните обучения и семинари, школата е изградена на базата на големия опит, наблюдения и идеи, приложени на практика. Философията ни е фокусирана повече върху търсене на възможности и ресурси в бъдещето, отколкото върху анализа на отминали проблеми.

Темите в Практическа HR школа са специално подбрани, така че да обхванат максимално различните дейности в сферата на човешките ресурси: администриране, здравословни и безопасни условия на труд, подбор, системи за оценка, тренинги, коучинг и други елементи от дейности, свързани с развитие на човешкия капитал.

Цели и решения - полагане и постигане Програма:
• Цели и решения – два свята или една вселена?
• Видове и разновидности на целите
• Визуализиране и развиване на цели
• Специфика на добрите цели
• Как решенията подпомагат целите?
• Стъпки към успешно постигане на цели
   
Стратегии за справяне
със стрес
Програма:
• Стрес, какво пък е това?
• Стрес, стресови фактори, разновидности на стреса
• Мисловни капани и поведенчески реакции
• Предизвикателство към убежденията
• Живот, ориентиран към действия
• Цели - планиране и развиване
• Техники за преодоляване на стрес
• Релаксиращи техники
• Стимулиращи техники
• Фокус към по добър живот
• Идеалният баланс
   
Мотивация и самомотивация
на персонала
Програма:
• Мотивацията – две страни на една монета
• Стимул и мотивация
• Митове за мотивацията
• Мотивационни фактори
• Индивидуални мотиватори
• Мотивиране и комуникация
• Мотивиране и екипна работа
• Цели и мотивация
• Планиране и следване на цели
• Двойната звезда на мотивирането
• Ангажираност в работата
• Награди и подкрепа
• Моята мотивационна стълба
Вижте повече

ППС

Програма за подпомагане на служителите – ППС
Това е иновативен пакет от услуги, предназначени за служителите и техните семейства и осигурени от работодателя, с цел подобряване на цялостното представяне на служителите, мотивирането им и усещането за общност във фирмата.


За програмата Програмата за подпомагане на служителите предоставя:
  • психологична подкрепа и консултации на служителите и на техните семейства от опитни професионалисти с богата практика;
  • използване на метода на фокусирана към решения кратка терапия;
  • коучинг и специализирани услуги за мениджъри и ръководни кадри;
  • консултации в удобно за служителя време по телефон, по скайп или лице в лице;
  • пълна конфиденциалност при ползване на услугите, и др.
Ползи за компанията
  • Програмата редуцира загубите за компанията от отсъствия, нетрудоспособност, неефективност, конфликти, медицински и лекарствени разходи, изплащане на компенсации на служителите, пропиляно работно време и други;
  • Чрез ППС компанията става предпочитано работно място поради социалната си политика и усещането за грижа от страна на работодателя;
  • Създава се чувство на удовлетвореност и лоялност у служителите, което води до повече отдаденост и професионализъм на работното място.
Начини на предлагане
на услугата
ПИК Център и JobTiger предлагат три основни пакета от услуги – основен, разширен и пълен пакет.

По ваш избор можем да предложим и адаптирани пакети, отговарящи в максимална степен на нуждите на компанията.
Вижте повече

Реторика и техники за аргументация

Реторика и техники за аргументация
Професионално обучение за непрофесионалисти.

Страхът от говорене пред публика изпреварва дори страха от смъртта, раждането или зъболечението!
Ежедневно общуваме продаваме, убеждаваме, изразяваме и отстояваме идеите си.
Има какво още да научим за реториката, ефективната композиция на речта, публичното презентиране, воденето на диспут и аргументиране в кризисна ситуация?
Тренингът е подходящ за всеки, който счита, че говоренето е важно!
Лекторите екипът на проф. дфн Георги Каприев, ръководител на катедрата История на философията към Философски факултет на СУ „Климент Охридски”. Специалист по приложна аргументация, имиджмейкинг, публична реч, лидерство и преговори.
Вижте повече

Тим ивент „Ден на ЗДРАВЕТО”!

Тим ивент „Ден на ЗДРАВЕТО”!
Фирмен тренинг за повишаване на работоспособността и качеството на живот чрез правилно движение.

Упражнения за регулиране и хармонизиране на тялото

Системата произлиза от източната традиционна медицина и практиката на бойните изкуства.
Упражненията осигуряват превенция на заболяванията, повишават работоспособността и качеството на живот; подобряват метаболизма, намаляват лошия холестерол, понижават риска от сърдечни заболявания и инфаркти и подобряват снабдяването на кръвта, мозъка, нервите и тъканите с кислород.
Тренингът е подходящ за eкипи и индивидуални клиенти; хора от всички възрасти; хора с влошено здравословно състояние!
Вижте повече

Assessment center

Assessment center
Комплексен подход за подбор или атестация на служители.
Включва различни тестове и упражнения с цел наблюдение и сравнение на търсени качества, умения, дадености в продължение на по-дълъг период от време. Разработване на персонални планове за кариерно и професионално развитие.
Вижте повече

Тренинги за развитие и усъвършенстване на меки умения

Тренинги за развитие и усъвършенстване на меки умения
Обученията са свързани с комуникация, работа в екип, обратна връзка, лидерство, личностно развитие в професионална среда.
Водят се от психолози с дългогодишен опит в организационното консултиране и провеждане на асесмънт центрове за развитие на потенциала на служителите.
Програмите се разработват индивидуално, в зависимост от конкретната заявка на компанията.

Тимбилдинги и тим ивенти на открито и закрито

Тимбилдинги и тим ивенти на открито и закрито
Нестандартни, интересни и полезни фирмени обучения.